Walentynki 2022

Walentynki (ang. Valentine’s Day) – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

Z okazji walentynek wychowankowie przebywający w placówce uczestniczyli w zajęciach grupowych i edukacyjnych dotyczących Dnia Zakochanych :

  • Koleżeństwo, przyjaźń, miłość.
  • Miłość a osiąganie dojrzałości.
  • Uczymy się miłości. Co daje człowiekowi miłość?
  • Czy współżycie seksualne jest wyrazem miłości?

Wychowankowie uczestniczyli również w Ogólnozakładowym konkursie plastyczno-literackim: „Walentynki – kartka dla mojej dziewczyny.” Najładniejsze prace wychowanków zostały wyeksponowane w grupie wychowawczej, a nieletni za aktywny udział w konkursie i zajęciach otrzymali nagrody. Zajęcia pozwoliły na rozwój umiejętności wyrażania uczuć, szacunku do siebie i innych oraz kształtowania pożądanych społecznie postaw i zachowań uczniów naszej placówki.

tekst zredagował: Z. Kowalewski

Autor: Redakcja