Udział w spotkaniu pt. „Ukraina, jaką pamiętam”

W dniu 31 marca 2022 r. mieliśmy okazję wziąć udział w interesującym spotkaniu z Panem Pawłem Wyczańskim (weterynarzem i podróżnikiem) pt. „Ukraina, jaką pamiętam”.

Pan Wyczański odwiedził Ukrainę w 2009 i 2012 r. Opowiedział o tych podróżach, wracając we wspomnieniach do obrazów z czasu sprzed wojny. Odwiedził wówczas m.in. Krym, Jałtę, Bakczysaraj, Lwów. Prelegent zaprezentował własne fotografie i krótkie filmy z wypraw do tych miejsc.

W przedsięwzięciu uczestniczyli także mieszkańcy Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, trafili do gminy Kcynia. Po wykładzie to historyczne spotkanie uwiecznione zostało pamiątkową fotografią. 

Obecnie myśli, serca i uwaga wszystkich skierowane są w stronę Ukrainy. Przedsięwzięcie, w którym uczestniczyliśmy było jednym z wyrazów solidarności z naszymi sąsiadami.

Ww. wydarzenie odbyło się w ramach „Ciekawości świata” (inicjatywy działającego w Urzędzie Miejskim w Kcyni Dźwiękowego Archiwum Kcyni).

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin

Autor: Redakcja