By nie ulec nałogom…

Dnia 27.04.2022 r. dwóch uczniów szkoły branżowej wzięło udział w wycieczce do Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber” w Nakle n. Not. (wyjazd odbył się z inicjatywy nauczycielki języka polskiego i nauczyciela zawodu stolarza).

Celem ogólnym przedsięwzięcia było zapoznanie się przez nieletnich z profilem działalności ośrodka. W „Kolibrze” pracują m.in. terapeuci służący pomocą alkoholikom, narkomanom, osobom uzależnionym od hazardu i leków, nadużywającym przemocy, ale także tym, których bliscy mają lub mieli problemy z uzależnieniem

Dzięki uprzejmości personelu placówki, a także otwartości pacjentów oddziału dziennego, wychowankowie wzięli udział w spotkaniu grupy terapeutycznej. Podopieczni ośrodka szczerze i w emocjonalny sposób opowiedzieli o swoich trudnych doświadczeniach życiowych, którym towarzyszyły nierzadko ból, cierpienie, samotność, pustka i lęk. Była to dla wychowanków niezwykła lekcja, skłaniająca do przemyśleń i głębokiej refleksji.

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin

Autor: Redakcja