Podsumowanie akcji „Góra grosza”

Na początku listopada 2021 r. szkoły placówki, w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, dołączyły do XXII edycji ogólnopolskiej akcji, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem inicjatywy była zbiórka monet – funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Wychowankowie podczas zajęć w warsztatach szkolnych wykonali skarbonkę; została ona umiejscowiona przy dyżurce zakładu. Bilon na bieżąco był tam gromadzony. W dniu 31 maja 2022 r. nastąpiło otwarcie skarbonki; wychowankowie zaangażowali się w segregację i pakowanie monet (wg instrukcji organizatora). I tak udało się uzbierać łącznie 12,1 kg (!) bilonu (w orientacyjnej kwocie 135,03 zł):

– 3,80 kg monet 5 gr (czyli ok. 73,34 zł),

– 3,35 kg monet 2 gr (czyli ok. 31,49 zł),

– 4,95 kg monet 1 gr (czyli ok. 30,20 zł).

Bilon został przekazany przez koordynatora SKW w kcyńskim Urzędzie Pocztowym; odcinki dla szkoły potwierdzające ten fakt dołączone zostały do dokumentacji związanej z funkcjonowaniem SKW w ZP w Kcyni.

Warto wyeksponować korzyści z udziału w „Górze grosza”:

• efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej,

• efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia wychowanków i pracowników placówki na rzecz potrzebujących dzieci,

• efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.

Wszystkim zaangażowanym w małe-wielkie dzieło pomocy: Wychowankom i Pracownikom placówki – SERDECZNE DZIĘKI!

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin

Autor: Redakcja