Sprawozdanie z przebiegu kampanii profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy „Jestem mądry-nie biorę”

Kampanię profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy realizowano w internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni w listopadzie 2022 roku.  

W akcji udział wzięli wszyscy wychowankowie przebywający w placówce. Jej celem było zwrócenie uwagi wychowankom, szczególnie borykającym się z problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, na indywidualne i społeczne skutki zażywania, jak również na korzyści płynące z zerwania z nałogiem.

W ramach kampanii zaplanowano szereg zajęć w internacie, podejmujących tematykę zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem i w nawiązaniu do problematyki uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach grupowych oraz edukacyjnych, mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień. Podczas zajęć wychowankowie wykonali gazetkę tematyczną dotyczącą uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, która wyeksponowana została grupie V.

W ramach kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzono konkurs plastyczno-muzyczno-literacki pt. „Jestem mądry – nie biorę”. Prace nieletnich umieszczono do wglądu w galerii Zakładu Poprawczego w Kcyni.

Wychowankowie, którzy aktywnie uczestniczyli w kampanii profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy zostali nagrodzeni, co miało dodatkowo pozytywny wpływ na postawy moralne nieletnich.

Wychowawca prowadzący:  Z. Kowalewski

Autor: Redakcja