Program wychowawczo – profilaktyczny szkól w Zakładzie Poprawczym w Kcyni.