Zagrożenie epidemiczne

1. Informacja o zasadach postępowania z paczkami

Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa w zakładzie w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom Covid – 19, do odwołania paczki przychodzące do wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego w Kcyni są dezynfekowane zewnętrznie w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom minimum po 24 godzinach od przyjęcia.

2. Informacja o zasadach postępowania z przekazami pieniężnymi

Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa w zakładzie w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom Covid – 19, do odwołania przekazy pieniężne do wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego w Kcyni oraz dokumentacja z nimi związana są dezynfekowane w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom minimum po 24 godzinach od przyjęcia.

3. Informacja o zasadach postępowania z korespondencją listowną

Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa w zakładzie w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom Covid – 19, do odwołania korespondencja listowna przychodząca do wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego w Kcyni jest dezynfekowana zewnętrznie w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczana adresatom minimum po 24 godzinach od przyjęcia.