Zagrożenie epidemiczne

W związku z:

  1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679) oraz
  2. Pismem nadzorczym Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 08.03.2022 r. (DSRiN-III7050.25.2020) oraz
  3. Pismem nadzorczym Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 29.03.2022 r. (DSRiN-III.7050.25.2020).

zniesione zostały wszelkie obostrzenia wynikające z pandemii Covid – 19.

W trosce o bezpieczeństwo rekomenduje się odpowiedzialne zachowanie polegające na stosowaniu maseczek w sytuacji większych skupisk ludzkich oraz dalsze przestrzeganie podstawowych zasad postępowania: dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.