Kontakt

Zakład Poprawczy w Kcyni
ul. Jana Kantego 1
89-240 Kcynia

e-mail: sekretariat@kcynia.zp.gov.pl

 

Numery telefonów:

Centrala: 52 3847117

Fax: 52 5894630

 

Telefoniczne numery wewnętrzne:

Sekretariat: 30 i 49

Dyrektor szkół: 32

Główny księgowy: 36

Kierownik gospodarczy: 39

Kierownik internatu: 50

Kierownik warsztatów: 40