Praktyki studenckie

 1. Zakład Poprawczy w Kcyni w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi zajmuje się organizacją i koordynacją praktyk studenckich.
 2. Praktyki w Zakładzie Poprawczym w Kcyni trwają zgodnie z podpisaną umową i są bezpłatne – nie pokrywamy kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.
 3. Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
 4. Zgoda na odbycie praktyki, a także liczba miejsc na praktyki i czas ich trwania dostosowywane są do bieżących możliwości zakładu w tym zakresie.
 5. Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Zakładzie Poprawczym w Kcyni zobowiązani są złożyć wymagany komplet dokumentów:
  • „wniosek” o przyjęcie na praktykę studencką w Zakładzie Poprawczym w Kcyni (do pobrania poniżej),
  • kwestionariusz osobowy kandydata na praktykanta w Zakładzie Poprawczym w Kcyni (do pobrania poniżej),
  • podpisaną „Klauzulę informacyjna dla studentów odbywających praktyki w Zakładzie Poprawczym w Kcyni” (do pobrania poniżej),
  • „skierowanie” z uczelni do odbycia praktyki,
  • student w trakcie praktyki musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. W pierwszym dniu praktyki zobowiązany jest przedstawić odpowiedni dokument z uczelni lub indywidualną polisę.
 1. Powyższe dokumenty, na co najmniej dwa tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać – lub przekazać osobiście do zakładu.
 2. Dodatkowych informacji nt. praktyk udziela dyrektor zakładu: