Mieczysław Jędrzejewski

     Mieczysław Jędrzejewski – ur. 26 października 1904 r. w Łodzi. Był absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w 1932 r. W trakcie studiów pełnił funkcję wychowawcy w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych. Społecznie był również opiekunem grupy młodzieży moralnie zaniedbanej z Woli i Czerniakowa. W kwietniu 1933 r. rozpoczął pracę nauczyciela w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu i jednocześnie podjął eksternistyczne studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz na Wydziale Pedagogicznym i Kryminologicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej. Tam rozpoczął współpracę z doc. Zygmuntem Bugajskim – naczelnikiem Wydziału Penitencjarnego Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości. W listopadzie 1935 r. Mieczysław Jędrzejewski awansował na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Koźminie Wielkopolskim, a w grudniu 1938 r. przeniesiony został do Kcyni na stanowisko dyrektora organizowanego tam zakładu poprawczego. 2 września 1939 r. sprawnie zorganizował ewakuację 190 osób personelu i wychowanków. Po tygodniu Niemcy zatrzymali grupę pod Sochaczewem i zawrócili ku Kcyni. Tam 6 października dyrektor został aresztowany i jako zakładnik przebywał w obozie w Szubinie. Po zwolnieniu w grudniu 1939 r., obawiając się kolejnych represji, dotarł do Studzieńca. Pracował tam do marca 1942 r., angażując się w działalność konspiracyjną. W związku z inwigilacją ze strony gestapo ukrywał się w Warszawie. W 1943 r. został więźniem Pawiaka, skąd po pewnym czasie został zwolniony.
      W lutym 1945 r. powrócił do Kcyni i przygotowywał obiekt byłego zakładu do wznowienia działalności. 4 października 1945 r. został powołany na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego wchodzącego w struktury więziennictwa. W 1948 r. zakład przeszedł do Resortu Sprawiedliwości.

     Mieczysław Jędrzejewski zmarł 5 marca 1967 r.