Pracownicy

KADRA

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni: mgr Paweł Duda

Dyrektor Szkoły w Zakładzie Poprawczym w Kcyni: mgr Tadeusz Brzykcy

Kierownik warsztatów szkolnych: mgr inż. Waldemar Mierzwiński

Kierownik Internatu: mgr inż. Piotr Polański

Kierownik gospodarczy: Adam Piątkowski

Główny księgowy: mgr Piotr Walentowski

O rozwój naszych uczniów dbają: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, wychowawcy, członkowie zespołu diagnostyczno-korecyjnego.

Nad bezpieczeństwem w placówce czuwają pracownicy ochrony.

Prawidłowy przebieg funkcjonowania zakładu jest zależny również od pracowników administracji i obsługi.