Szkoły i warsztaty szkolne

W Zakładzie Poprawczym w Kcyni funkcjonują dwa oddziały szkolne:

1) Szkoła Podstawowa w Kcyni z oddziałami gimnazjalnymi (klasa II i III),

2) Szkoła Branżowa I Stopnia w Kcyni z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej (klasa II; nauczane zawody: stolarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).

 

Nasza szkoła jest przyjazna dla uczniów, stwarza możliwość rozwoju duchowego i intelektualnego, kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej; to szkoła ucząca otwartości, tolerancji oraz szacunku dla tradycji narodów i regionów. Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo i pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Objęci są opieką psychologa i pedagoga.

Wszyscy budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się. Wychowankowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Celem, do którego dążymy jest to, aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia. Osiągnięcie tych celów jest realizowane poprzez codzienne prowadzenie lekcji (często w oparciu o programy autorskie) oraz liczne działania z wychowankami, takie jak:

 • PROJEKTY EDUKACYJNE

Od 2011 r. uczniowie Gimnazjum nr 5 w Kcyni biorą udział w gimnazjalnych projektach edukacyjnych. Do tej pory w ZP w Kcyni zostało zrealizowanych czternaście tego typu przedsięwzięć – o różnej tematyce; z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy. Uczniowie poprzez udział w ww. wykorzystują w praktyce wiedzę zdobywaną w szkole i w warsztatach szkolnych. Realizacja projektów edukacyjnych umożliwia również wychowankom nabycie nowych umiejętności, kształtowanie zdolności manualnych, dokonanie samooceny swoich działań. Nieletni uczą się także efektywnego wykorzystania czasu pracy, racjonalnego myślenia oraz współdziałania w zespole. Należy podkreślić, iż uczniowie eksponują efekty swoich prac, opowiadają o przebiegu i wynikach swoich działań szerszemu gronu (innym wychowankom, pracownikom placówki, zaproszonym gościom) podczas „Publicznej Prezentacji Rezultatów Projektów Edukacyjnych”. Formy prezentacji są zróżnicowane (np. pokazy z omówieniem, pokazy multimedialne, wystawy). Niejednokrotnie wykonane w ramach prac projektowych przedmioty (np. tablice tematyczne, wytwory artystyczne, narzędzia związane z nauką określonego zawodu) wykorzystywane są później jako pomoce dydaktyczne czy też przeznaczane są na charytatywne aukcje organizowane w środowisku lokalnym (np. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy).

 • KONKURSY

Wychowankowie uczestniczą cyklicznie w konkursach wewnątrzszkolnych (np. literackich, poetyckich, sprawnościowych, na najstaranniej prowadzony zeszyt przedmiotowy, na najaktywniejszego czytelnika) oraz tych o zasięgu lokalnym, międzypowiatowym i ogólnopolskim (konkursy literackie, poetyckie, plastyczne).

Wśród inicjatyw, w których brali udział można wymienić m.in.:

– międzyszkolny konkurs profilaktyczny organizowany przez Zespół Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach oraz Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle n. Not. pt. „Nałogi – droga donikąd”,

– międzypowiatowy konkurs literacki organizowany przez Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie pod patronatem Starosty Nakielskiego i Starosty Żnińskiego pt. „Pegaz na Pałukach i Krajnie”,

– ogólnopolski konkurs literacki organizowany przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu (współorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Książki oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Gomulickiego w Ostrołęce) pt. „Ścieżki mojego świata”,

– ogólnopolski konkurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pt. „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

 • WYCIECZKI EDUKACYJNE

Wychowankowie biorą udział w licznych wycieczkach edukacyjnych do miejsc, które wzbudzają ich zainteresowanie, m.in. do:

 • Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
 • Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy,
 • Niezależnego Laboratorium Badawczego „Stanlab” Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią,
 • wczesnośredniowiecznych grodzisk w północno-zachodnich Pałukach,
 • Katedry Gnieźnieńskiej i Muzeum Archidiecezjalnego,
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Lednogórze,
 • Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu,
 • Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg w Bydgoszczy,
 • Zamku w Golubiu-Dobrzyniu,
 • Fortu IV im. St. Żółkiewskiego w Toruniu.
 • IMPREZY

– przedstawienia dotyczące słynnych Polaków (np. Janusz Korczak, Jan Czochralski) lub rocznic ważnych wydarzeń,

– przygotowania do uroczystości z okazji świąt okolicznościowych (Dzień Edukacji Narodowej, Boże Narodzenie, święto liczby π, zakończenie roku szkolnego),

– coroczna organizacja Memoriału druha Mirosława Schmidta w halowej piłce nożnej, (przy współudziale drużyn Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych oraz młodzieży lokalnych szkół średnich gminy Kcynia i ościennych powiatów).

 

W ramach podnoszenia jakości pracy szkoły, wraz ze zmianą podstawy programowej w zasadniczej szkole zawodowej powstał w naszej placówce ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W tym celu wzbogacona została baza warsztatowa i obecnie w Kcyni jest ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym wszystkie niezbędne upoważnienia wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku do zorganizowania części praktycznej egzaminu dla następujących kwalifikacji:

B.05Montaż systemów suchej zabudowy,

B.06Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,

B.07Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych,

A.13Wytwarzanie wyrobów stolarskich,

M.20Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Od roku szkolnego 2012/2013 uczniowie zdają cały egzamin (część pisemną i praktyczną) potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, otrzymując tytuł pracownika wykwalifikowanego we wszystkich ww. zawodach.

 

Proces kształcenia zawodowego wspierany jest wycieczkami edukacyjnymi do zakładów pracy. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy, zgodnie z nauczanymi kierunkami kształcenia zawodowego. W tym zakresie Zakład Poprawczy w Kcyni współpracuje z wieloma instytucjami i firmami. Są to min.:

– Zakład drzewny „Euro – okno” w Żurawi,

– Zakład „MBM – Rowery” w Kcyni,

– Zakład przemysłu drzewnego „Linder” w Wągrowcu,

– Zakład mechaniczno-diagnostyczny w Gołańczy,

– Wytwórnia kruszyw i mas bitumicznych „Skanska” w Szubinie,

– Bydgoska Fabryka Mebli,

– Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka – Multi S.A.”,

– Tartak w Siernikach,

– Wielobranżowa firma „Walex” w Barcinie,

– Nadleśnictwo Szubin (Leśnictwo Laskownica),

– Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią,

– Międzynarodowe Targi „Drema” w Poznaniu,

– PUP w Szubinie.

– ZNTK Paterek

 

Wykonane przez uczniów, w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, przedmioty przekazywane są na charytatywne aukcje w środowisku lokalnym (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festyn Parafialny „Pomórzmy Farze” – parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Kcyni, Festyn Parafialny – parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny).

 

Uczniowie mają także możliwość uczestnictwa w organizowanych w placówce konkursach i turniejach. Są to min.

– konkurs wiedzy bhp,

– mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej,

– turniej piłki nożnej o puchar kierownika warsztatów szkolnych,

– cykliczne konkursy tematyczne w ramach obranych kierunków kształcenia zawodowego:

 • „Wykreślanka malarza” –  konkurs tematyczny,
 • „Narzędziowiec” – konkurs rozpoznawania narzędzi,
 • „Bez wykrętów” – konkurs wykręcania wkrętów z płyty G – K,
 • „Malarz w teorii” – konkurs znajomości języka przedmiotu,
 • „Mistrzowski tandem” – turniej cięcia belki drewnianej na czas,
 • „Super wbijacz” – turniej wbijania gwoździa w drewno,
 • „Zafrezowani” – konkurs rozpoznawania frezów,
 • „Najlepszy stolarzyna” – konkurs znajomości języka przedmiotu,
 • „Mój drut” – konkurs wymiany drutu spawalniczego na czas,
 • „Strąk – man” – konkurs gięcia płaskownika pod kątem,
 • „Tańcowało wiertło z gwintownikiem” – konkurs doboru wiertła do gwintownika,
 • „Ześrubowani” – konkurs ręcznego nacinania gwintów,
 • „Co to jest?” – konkurs znajomości wyrobów hutniczych.

 

W 2013 ramach projektu unijnego „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich” przeprowadzony został kompleksowy remont warsztatu pomieszczeń warsztatów szkolnych oraz zmodernizowany został park maszyn i urządzeń, co pozwala bezproblemowo realizować założenia podstawy programowej kształcenia w poszczególnych zawodach.

 

Poprzez udział w unijnym projekcie „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich” uczniowie mieli możliwość podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych. Uczestniczyli w następujących kursach:

– kucharz małej gastronomii,

– prawo jazdy,

– obsługa wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli,

– pilarz,

– glazurnik,

– brukarz,

– malarz – tapeciarz,

– ślusarz,

– spawacz,

– stolarz,

– stawiania ścianek G – K oraz podwieszanych sufitów,

– magazynier – obsługa wózków jezdniowych,

– umiejętności znajdowania zatrudnienia.