Wolontariat na zabytkowym cmentarzu w Kcyni

         Rok 2018 jest dla nas Polaków bardzo ważnym rokiem, związanym z 100 rocznicą odzyskania niepodległości. Pracownicy kcyńskiego zakładu poprawczego, wspólnie z wychowankami włączyli się czynnie w obchody tej ważnej dla nas wszystkich Polaków rocznicy. Przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy przy Naczelnym Rabinie Polski zorganizowali oni cykl imprez kulturalnych, przybliżających wszystkim zainteresowanym wydarzenia z historii naszego kraju i regionu. Należały do nich: oficjalne przeniesienie zabytkowych macew z terenu zakładu poprawczego na kcyński cmentarz żydowski, prelekcje na temat: II Brygady Legionów w Karpatach Ukraińskich, w Kcyni i Damasławku, symboli i zwyczajów żydowskich w Kcyni,  dwóch wycieczek autokarowych Szlakiem Walk Kompanii Kcyńskiej por. J.N. Sławińskiego).

       Obecnie, dzięki wspólnej inicjatywie proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Kcyni ks. Tomasza Kasprzaka, Dyrektora Zakładu Poprawczego w Kcyni Pawła Dudy, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz członków Koła Turystów Górskich im. Klimka Bachledy w Kcyni, rozpoczęły się prace związane z oczyszczeniem z dziko rosnących zakrzaczeń zabytkowego cmentarza w Kcyni przy ulicy Nakielskiej. Zakres prac obejmuje dodatkowo wycięcie kilku uszkodzonych w zeszłorocznej wichurze  kasztanowców oraz pielęgnacyjne przycięcie nisko rosnących gałęzi drzew w alejach cmentarnych. Warunkiem rozpoczęcia prac było uzyskanie odpowiedniej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

        W dniu 3 kwietnia bieżącego roku, po wizji lokalnej na zabytkowym cmentarzu, pani konserwator Agnieszka Szymańska w obecności ks. Tomasza Kasprzaka oraz Jacka Maćkowskiego, określiła zakres dopuszczalnych prac i wydała stosowne decyzje administracyjne. Dzięki pomocy ludzi, którym nie jest obojętny wygląd naszego zabytkowego cmentarza, udało się pozyskać sprzęt do wycięcia dziko rosnącego czarnego bzu, klonu, jarząbu, jesionu, głogu. Firma konserwacji zieleni pana Mariusza Greja z Osieka wycięła wyznaczone drzewa. Panowie Stanisław Kulig i Michał Olender udostępnili nieodpłatnie traktory, przyczepę oraz rębak do przetwarzania wyciętych krzewów. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu pracowników oraz wychowanków Zakładu Poprawczego w Kcyni, prace powoli, lecz systematycznie i konsekwentnie są realizowane zgodnie z harmonogramem. Każdy, kto kiedykolwiek był na tej przepięknej kcyńskiej nekropolii, wie, z jak olbrzymim zadaniem przyszło nam się zmierzyć. Cenne i oczekiwane jest wsparcie ludzi dobrej woli, którzy przyłączyliby się do tych prac (czeka nas jeszcze jej wiele, tel. kontaktowy koordynatora 693967877).

       W tym wyjątkowym roku chcielibyśmy w sposób trwały upamiętnić naszych przodków, stąd inicjatywa oczyszczenia zabytkowego cmentarza w Kcyni. O ile łatwiej będzie w przyszłym roku utrzymać roślinność w oczekiwanym stanie, dokonując systematycznej konserwacji zieleni. Nie do przecenienia w realizacji tych inicjatyw jest zaangażowanie i entuzjazm wychowanków kcyńskiego zakładu poprawczego. Dla tych młodych ludzi to doskonałe lekcje patriotyzmu, tolerancji i odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju (najpierw wykonywali prace na cmentarzu żydowskim, a obecnie na cmentarzu katolickim).

      Słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z twórców naszej niepodległości sprzed 100 lat, który powiedział że: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”– przyświecają naszym działaniom na kcyńskich cmentarzach.

Autor: Redakcja