Porządki przed Zaduszkami

     17 października 2018 r. wychowankowie naszego zakładu wzięli udział w sprzątaniu terenu zabytkowego cmentarza przy ulicy Nakielskiej w Kcyni. Organizacja prac została wcześniej uzgodniona z ks. T. Kasprzakiem, proboszczem parafii pw. Michała Archanioła w kcyńskiej farze.

     Prace, które wykonujemy od kwietnia bieżącego roku, dzięki zaangażowaniu kierownictwa Zakładu Poprawczego w Kcyni i naszych władz samorządowych, powoli i konsekwentnie posuwają się  w wyznaczonym kierunku. Jest nim rewitalizacja tej wyjątkowej nekropolii. To miejsce spoczynku wiecznego, między innymi bohaterów walk niepodległościowych z 1848 r. oraz ofiar zbrodni hitlerowskich z czasów II wojny światowej. Tym razem naszym celem było oczyszczenie alejek cmentarnych z opadłych liści i łupin kasztanów. Zaangażowanie młodzieży w prace porządkowe na cmentarzu przy ulicy Nakielskiej, w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. ma olbrzymie znaczenie w kształtowaniu postaw patriotycznych, szacunku dla historii własnego narodu i odpowiedzialności  wobec aktualnych wydarzeń w kraju.

     W tym miejscu, jak rzadko w którym innym, można modelować chrześcijańskie wartości, jakimi młodzi ludzie powinni kierować się w swoim życiu prywatnym. Warto, aby każdy świadomie zaangażował się  w to dzieło…

Autor: Redakcja