Wspólna rocznicowa impreza z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.

      Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. dnia 7 listopada 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni zorganizowaliśmy prelekcję historyczną, poświęconą walkom I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego w czasie I wojny światowej.
     Wzięli w niej udział wychowankowie naszej placówki (pod opieką pani Lidii Kozłowskiej-Rusin) oraz liczni mieszkańcy Kcyni i okolic. Prelekcję oraz prezentację multimedialną przygotował (wspólnie z wychowankami naszego zakładu w czasie lekcji historii) oraz poprowadził wychowawca-nauczyciel Jacek Maćkowski. Była to już trzecia tego rodzaju prelekcja przygotowana przez wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego W Kcyni dla mieszkańców Kcyni i okolic. Wszystkie były połączone serią autokarowych i rowerowych wycieczek historyczno-krajoznawczych, mających na celu zapoznanie wszystkich chętnych z ciekawymi miejscami w naszym regionie, a związanymi z przeszłością naszego kraju.
      Po zakończeniu prelekcji Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni pan Paweł Duda podsumował wyniki konkursu plastycznego pt.: „Moja Mała Ojczyzna dla Niepodległości Polski”. Konkurs był zorganizowany przez dyrekcję naszego zakładu, a koordynowany przez panią Lidię Kozłowską-Rusin oraz pana Tomasza Bodnara. Przeznaczony był dla uczniów wszystkich szkół naszej gminy. Dyrektor podziękował młodzieży za liczny udział oraz zaangażowanie w wykonanie ciekawych prac plastycznych. Wszyscy mogli podziwiać nadesłane prace wykonane w różnych technikach w czasie wystawy pokonkursowej w Sali Kameralnej GCKiB.
     Na zakończenie Pan Dyrektor Paweł Duda wspólnie z Panią Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni Iloną Kurdelską, pogratulowali wszystkim autorom prac oraz rozdali nagrody laureatom najlepszych. Wśród nagrodzonych prac znalazła się praca wychowanka naszego zakładu Denisa Marczyńskiego, który zdobył drugą nagrodę.

Autor: Redakcja