Fotografia krok po kroku. Nasi wychowankowie laureatami konkursu fotograficznego organizowanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

      W Zakładzie Poprawczym w Kcyni realizowany jest  program wychowawczy pt. „Fotografia krok po kroku”, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nieletnich. Wychowankowie poprzez swój czynny udział w programie mają dokonywać pozytywnych zmian swojej postawy,  takich jak: rozwijanie postaw zgodnych z katalogiem wartości oraz postawy szacunku dla otaczającej nas przyrody; rozwijanie umiejętności obserwacji i nauka wrażliwości na otaczające nas piękno przyrody czy wdrażanie do przejawiania prawidłowych postaw społecznych. Zajęcia organizowane są w szczególności w trosce o rozwój wychowanka, jego postawy lub przekonania.

Nadrzędne cele projektu wychowawczego to :

  • Poszerzenie wiedzy o fotografii.
  • Rozwijanie zainteresowania związanego z fotografią.
  • Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
  • Umożliwienie wystawienia prac wychowanków dla szerszej publiczności.
  • Rozwój postaw społecznie akceptowalnych.
  • Umiejętność racjonalnego spędzania czasu wolnego.
  • Szukanie własnego autorytetu, wzoru do naśladowania.
  • Uwrażliwienie na otaczający i zmieniający się świat.
  • Wzrost samodzielności działania i odpowiedzialności za własne postępowanie.
  • Współpraca z innymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi i klubami.

      Realizując powyższy program wychowawczy wychowankowie biorą udział w licznych konkursach fotograficznych organizowanych przez instytucje z zewnątrz.

      W tegorocznym konkursie organizowanym przez Wojewodę Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod tytułem „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim” brało udział dwóch naszych wychowanków: Adrian Olkowski oraz Patryk Chudzik. Praca wychowanka ADRIANA OLKOWSKIEGO pt. „Słoneczna wyspa” została wysoko oceniona przez komisję konkursową składającą się z członków Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Toruńskiego i została opublikowana w przepięknym albumie. Natomiast Patryk Chudzik otrzymał dyplom za udział w konkursie. Prace wychowanków powstały pod kierunkiem wychowawcy Tomasza Leśniewskiego. Dla Adriana Olkowskiego jest to bardzo duże wyróżnienie, ponieważ do publikacji zakwalifikowane zostały 252 prace 71 twórców. Wydanie albumu zostało sfinansowane ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Konkurs ten to kolejna już edycja cyklu, który organizowany jest od 2009 roku przez Wojewodę Województwa Kujawsko –Pomorskiego. Do 2013 roku nosił tytuł „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”, a w albumie prezentowane były wyłącznie walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa. W latach 2014-2016 formułę konkursu i albumu wzbogacono o dodatkową tematykę – “Przyroda i architektura województwa kujawsko-pomorskiego”.Wyróżnieniem dla zwycięzców była publikacja zwycięskiej pracy i nazwiska autora w albumie, a jego egzemplarz to nagroda, którą laureaci otrzymali podczas corocznej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim, która odbyła się w dniu 30.11.2018 r .

Autor: Redakcja