„Pumba” – studio nagrań

     Z początkiem 2019 r. Zakład Poprawczy w Kcyni poszerzył swoją ofertę resocjalizacyjną o nową formę oddziaływań terapeutycznych. Za sprawą domowego studia nagrań, które powstało w naszej placówce, wychowankowie otrzymali możliwość uzyskania całkowicie nowych doświadczeń. Projekt studia został wykonany przez samych wychowanków w ramach koła zainteresowań: ,,Umiem zrobić, umiem naprawić”, prowadzonego przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu Macieja Książkiewicza. Koordynatorem tych działań był psycholog Michał Knitter.                                            

     Studio nagrań zmotywowało wielu naszych podopiecznych do bardziej kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Teksty utworów, które najczęściej odnoszą się do osobistych doświadczeń wychowanków, skłaniają ich do refleksji nad sobą oraz jednocześnie stanowią materiał do pracy indywidualnej. Ponadto w widoczny sposób buduje to ich poczucie wiary we własne możliwości i stanowi trzeźwy sposób spędzania czasu. Wychowankowie uruchamiają inwencję twórczą, rozładowując przy tym napięcie. Poznają własne możliwości.                                                                                                                  

     Zajęcia muzyczne bardzo często wspomagają proces terapii uzależnień, leczenia lęków oraz zaburzeń depresyjnych. Prezentowanie własnych pomysłów, dzielenie się swoimi emocjami i uczuciami, wymaga przezwyciężenia swoich lęków i otwartości, co stanowi o dużej wartości tej formy terapii.

Autor: Redakcja