Spotkanie z pracownikiem PUP w Nakle n. Not. Filia w Szubinie

     Dnia 06.06.2019 r. wychowankowie, z inicjatywy Pana Dyrektora Zakładu Poprawczego w Kcyni Pawła Dudy, wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, a zarazem doradcą klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Nakle n. Not. Filia w Szubinie.

    Gościa przywitał Pan Kierownik Warsztatów Szkolnych Waldemar Mierzwiński, pełniący w placówce m.in. funkcję doradcy zawodowego.

     Pani z PUP w przystępny i ciekawy sposób przybliżyła zebranym szeroki zakres działań PUP. Zapoznała wychowanków z formami pomocy, jakich udziela urząd pracy osobom bezrobotnym (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże, wspomaganie osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą). Mówiła o umiejętności poszukiwania zatrudnienia, instrumentach rynku pracy adresowanych dla osób bezrobotnych, formach wsparcia dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych. Nie zabrakło również ciekawostek statystycznych – danych na temat zawodów deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych. Prelegentka wymieniła także tzw. zawody przyszłości.

     Nasz gość otrzymał od wychowanków drobny upominek – wykonaną własnoręcznie przez jednego z uczniów pracę z metaloplastyki.

    Przedsięwzięcie, będące ciekawym doświadczeniem i źródłem nowych informacji, które nieletni będą mogli wykorzystać w przyszłości zorganizowali: Pan Waldemar Mierzwiński, Pani Anna Zakrzewska oraz Pani Lidia Kozłowska-Rusin.

 

Autor: Redakcja