Wyróżnienie naszego wychowanka w konkursie fotograficznym

     Wychowankowie naszego zakładu po raz kolejny wzięli udział w konkursie fotograficznym ogłoszonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Wśród 1021 prac znalazły się również fotografie naszych wychowanków, którym pod kierunkiem wychowawcy T. Leśniewskiego udało się stworzyć przepiękne zdjęcia. Zostały one wyróżnione i trafiły do wydanego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albumu pod nazwą „Przyroda 2019”.

     Dnia 7 października 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy na uroczystej gali odbyło się ogłoszenie nazwisk autorów, wręczenie nagród i prezentacja publikacji. Wśród laureatów nie mogło zabraknąć naszego wychowanka – Patryka Chudzika. Jego zdjęcia znalazły się również w ww. albumie, jaki otrzymał od wojewody wraz z pamiątkowym kubkiem, kalendarzem i gratulacjami. Radość z sukcesu naszego wychowanka jest tym większa, gdy usłyszeliśmy od wojewody Mikołaja Bodganowicza, iż: „To zdecydowanie najlepszy album w historii ich wydawania.(…) To jest chluba naszego województwa. Ten album, to coś co rozsławia nasz region na całym świecie, ponieważ trafia on do różnych osób w tym dyplomatów, którzy nas odwiedzają”.[1]

     Gratulacje dla Patryka oraz jego wychowawcy! Mamy nadzieję na kolejne sukcesy…

[1] https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego–rozstrzygniecie-konkursu-i-promocja-albumu

Autor: Redakcja