Sukces naszego ucznia w konkursie literackim!

     Miło nam poinformować, że jeden z wychowanków placówki, uczeń klasy I Branżowej Szkoły I stopnia, zajął pierwsze (!) miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim pn. „Ścieżki Mojego Świata” zorganizowanym przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu (współorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Gomulickiego w Ostrołęce). Konkurs odbywał się wpięciu kategoriach:

– teksty poetyckie,

– teksty prozą,

– teksty dramatyczne,

– teksty literackie ilustrowane pracami plastycznymi,

– komiks.

     Nasz uczeń wziął udział w kategorii „teksty poetyckie”, przesyłając do organizatorów trzy swoje utwory. Konkurs miał na celu pobudzić wrażliwość i aktywność twórczą w dziedzinie literatury oraz propagować osobistą refleksję jako sposób dokonywania właściwych wyborów życiowych. Za motto posłużyły słowa Paulo Coelho: „A jakie jest największe kłamstwo świata? – To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata.”

     Jak podaje organizator – na konkurs wpłynęło 21 prac, w tym 10 w kategorii teksty prozą, 10 w kategorii teksty poetyckie, 1 prezentacja multimedialna. Udział w nim wzięli przedstawiciele łącznie 11 zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i młodzieżowych ośrodków adaptacji społecznej.

     Gratulujemy naszemu uczniowi, jak i wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia!

     Wychowanka do konkursu przygotowała nauczycielka języka polskiego, Pani Lidia Kozłowska-Rusin.

     Poniżej prezentujemy jeden z utworów autorstwa naszego zwycięzcy. Krótki wiersz, a jakże wiele znaczący!

Życiowa arytmetyka

Dwa to więcej niż jedno.

Chociaż mniej o wiele niż jedność.

Osobno w bitwie, potrzebie, miłości.

Razem zwyciężą na pewno.

Autor: Redakcja