Czerwcowe święto nietypowe

     W czerwcu, zgodnie z przyjętym planem imprez wg kalendarza świąt nietypowych, w placówce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Dogoterapii (15.06.) Z przyczyn obiektywnych nie udało się „uczcić” Dnia Dobrej Oceny (03.06.).

     Pandemia koronawirusa nadal uniemożliwiła nam pełną realizację przyjętych wcześniej założeń związanych z obchodami Dnia Dogoterapii. Dla przypomnienia – w styczniu br. w placówce rozpoczęła się realizacja jednego z programów profilaktyczno-terapeutycznych pn. „Ślady łap zmienią nam serce” – wdrażanie do zachowań empatycznych i prospołecznych z elementami dogoterapii i wolontariatu. Wychowankowie w ramach programu uczestniczyli m.in. już w kilku zajęciach poprowadzonych przez wykwalifikowaną kynoterapeutkę (na co dzień także trenerkę psów oraz hodowcę), której towarzyszyły dwa odpowiednio wyselekcjonowane, wyszkolone, certyfikowane psy. „Koronawirusowa sytuacja” spowodowała, że nasi goście od marca nas nie odwiedzają… Jednakże w przyszłym roku szkolnym, w miarę możliwości, będziemy chcieli na pewno kontynuować tę współpracę.

     Skromnie „uczciliśmy” Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Posileni jednak w wiedzę ze spotkań z panią kynoterapeutką uznaliśmy za bardziej zasadną dla pracy edukacyjnej i terapeutycznej z psami nazwę „kynoterapia” (nie „dogoterapia”). Pierwszy termin jest „bardziej profesjonalny” – kynoterapeuta bowiem to wykwalifikowana osoba mająca potwierdzone przygotowanie do pracy z psem posiadającym ważny egzamin psa terapeutycznego.

     I tak 15 czerwca wychowankowie podczas zajęć zapoznali się z tematyczną prezentacją multimedialną zawierającą przede wszystkim informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego (http://www.kynoterapia.eu). Przypomnieliśmy sobie m.in. istotę prowadzenia kynoterapii, rasy psów najbardziej predysponowanych do tej pracy… W tym dniu przyświecały nam słowa trafiające chyba do każdego miłośnika czworonogów: „Każdy myśli, że ma najwspanialszego psa na świecie. I każdy ma rację”.

     Ww. inicjatywa była w placówce odpowiednio rozreklamowana – poprzez ogłoszenie i tematyczne ulotki, przybliżające w przystępny i ciekawy sposób ten dzień. Obchody świąt nietypowych koordynują w placówce Panie Lidia Kozłowska-Rusin i Anna Zakrzewska.

 

Autor: Redakcja