Wzięliśmy udział w 27 Finale Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata

     Od kilku lat w trzeci weekend września nasi wychowankowie realizując cele i zamierzenia programu wychowawczego „Archeologia Żywa”, wspólnie z pracownikami biorą udział w  Finale Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. W tym roku Fundacja Nasza Ziemia zorganizowała 27 edycję tej akcji pod  hasłem „Plastik Umiera”. Odbyła się dzięki pomocy i współpracy z Dyrektorem Zakładu Poprawczego w Kcyni, Urzędem Miejskim w Kcyni, Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni, Proboszczem parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni. Ten ostatni zabezpieczył dla nas rękawiczki i worki na śmieci oraz zobowiązał się do wywiezienia ich w celi posegregowania i recyklingu. W dniach 11, 18, i 19 września bieżącego roku wychowankowie naszego zakładu wspólnie z uczniami szkoły podstawowej oczyszczali teren zabytkowego cmentarza w Kcyni przy ulicy Nakielskiej.  

     W czasie wolnym nasz wychowanek Rafał własnoręcznie przygotował odpowiedni baner informujący o samej akcji. W trakcie prac związanych z usuwaniem nieczystości na cmentarzu pod kierunkiem pani Lidki i pana kierownika internatu aktywnie pracowali Nikodem, Paweł i Mateusz. Zaangażowane dzieci i młodzież szkolna zbierali plastikowe i szklane odpady, segregując je do osobnych worków.  Najwięcej zebrano, na osobnych stertach, suchych konarów i gałęzi. Na najwyższe uznanie zasługuje zaangażowanie wychowanków, którzy dbając o czystość tej przepięknej nekropolii, mieli okazję wykazać się wielką odpowiedzialnością. Można powiedzieć, że to szczególne miejsce samą swoją wymową zmuszało ich do swoistej refleksji i zadumy, kształtowało w nich poczucie tożsamości kulturowej i społecznej. Jest to powolny i charakteryzujący się dużą konsekwencją proces, którego efektywność uzależniona jest od zasobów doświadczeń i kompetencji samych wychowanków, jak i wiedzy i empatii osób ich prowadzących.

     Zjawiskiem ułatwiającym osiągnięcia oczekiwanych celów jest działanie poprzez wytworzenie indywidualnego zaufania, ustanowienia powinności i oczekiwań a także tworzenie i wymuszanie respektowania uznanych powszechnie norm społecznych.  

Autor: Redakcja