Konkurs na Przestrzenną Szopkę Bożonarodzeniową

         W minionym miesiącu wychowankowie naszej placówki wzięli udział w środowiskowym konkursie na Przestrzenną Szopkę Bożonarodzeniową. Konkurs ten został zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prilowej w Kcyni oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Kcyni. Wychowankowie w szkolnym warsztacie stolarskim, pod okiem pana nauczyciela zawodu Marka Kubanka zaprojektowali i wykonali, z  odpadowych elementów drewnianych solidną szopkę.  Na zajęciach wychowania plastycznego nauczyciel wspólnie z uczniami Fabianem oraz Kacprem, wyrzeźbili w glinie potrzebne figury do zapełnienia odpowiednią sceną rodzajową wnętrza szopki. W czasie pracy wychowankowie doskonale współdziałali  i uzupełniali się w wykonywaniu poszczególnych elementów szopki. Nawzajem dopingując się w  terminowym i estetycznym wykonaniu projektu (wymagającego spokoju, opanowania i cierpliwości), byli otwarci na wsparcie i rady wychowawców. Końcowy efekt zaskoczył samych autorów szopki. Jest ona piękna!!! Komisja konkursowa 18 grudnia, przyznała pierwszą nagrodę Denisowi, który był pomysłodawcą wykonania szopki oraz osobą najbardziej zaangażowaną w wykonanie jej na wyznaczony regulaminem konkursowym termin. Dyrekcja GCKiB w Kcyni zobowiązała się wypalić w piecu garncarskim wykonane rzeźby, aby można było je było dłużej eksponować.  

Autor: Redakcja