Miejsce i Przestrzeń. Wycieczki przedmiotowe do Kościoła Poklasztornego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kcyni oraz miejsc walk w czasie Wiosny Ludów w 1848 r.

    Dnia 11 lutego 2021 r. wychowanek naszej placówki wziął udział w wycieczce przedmiotowej do Kościoła Poklasztornego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kcyni. W jej czasie nauczyciel zrealizował z nim zagadnienia z historii dotyczące sztuki baroku w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku. Zaś 19 lutego 2021 r. wychowanek wziął udział w wycieczce miejscami walk w rejonie Kcyni, związanymi z ogólnoeuropejskim buntem w 1848 r. Wiosną Ludów.

     Istotą tych wycieczek był ich aspekt poznawczy, którego efekt wzmacniany został obecnością emocji towarzyszących każdej z nich. Realizowały one konkretne cele związane z opracowywanym aktualnie materiałem historycznym (sztuką baroku, czy ruchami  narodowo-wyzwoleńczymi w Europie w połowie XIX wieku), oddziaływały na wyobraźnię uczestników i rozwijały ich zainteresowania historią naszego narodu. Wycieczki te dały nauczycielowi możliwość kształtowania zarówno racjonalnego, jak i emocjonalnego stosunku do przeszłości, postaw patriotycznych i wyrabiania właściwego  szacunku do dorobku minionych pokoleń,  co  było ich podstawowym  celem wychowawczym. Uczniowie mogli spotkać się z autentycznymi pozostałościami historycznymi,  pozwoliło to nauczycielowi  na korzystanie z najlepszych środków dydaktycznych, jakimi są naturalne ślady przeszłości, usytuowane w naturalnym środowisku. Mogli oni łatwiej wyobrazić sobie wydarzenia polityczne i społeczno-gospodarcze z przeszłości, opisywane przez nauczyciela czy autora podręcznika historii. Zapoznali się z układem przestrzennym oraz urzekająco pięknymi i zachwycająco  bogatymi  barokowymi polichromiami czy też efektownymi tynkami sgraffito w kościele poklasztornym. Stanowiły one cenne doświadczenie zmysłowe, moralne, estetyczne i poznawcze dla uczniów.  Ukazywały przestrzenno-kulturowe wymiary wydarzeń historycznych z połowy XVII w.  Ponadto rozwijały jego wyobraźnię historyczną oraz wrażliwość artystyczną.  Nauczyciel oprowadzając uczniów po obiektach, często nawiązywał do znanych im z miejsc swego zamieszkania zabytków.

     Wycieczka śladami walk w czasie Wiosny Ludów w   rejonie Kcyni w okresie Wiosny Ludów, której mottem były wiersze C.K. Norwida, poświęcone jego bezgranicznej miłości do ojczyzny, została przeprowadzona na trasie  Kcynia-Dobieszewko-Gołańcz-Czeszewo-Wapno-Stołężyn-Zurawia-Kcynia. Decyzją naszego parlamentu rok 2021 został uznany między innymi  rokiem C.K. Norwida. Dlatego wybraliśmy się rowerami do Czeszewa i innych miejsc związanych z działalnością słynnego poznańczyka, filozofa, polityka i działacza społecznego Karola Libelta. Jest on autorem słynnego traktatu pt. „O Pięknej Miłości Ojczyzny”. To credo pozytywistycznej działalności poznańczyków w ich walce z pruską butą i germanizacją. Myśli i idee norwidowskie zawarte w  poezji naszego „czwartego romantycznego wieszcza” rozwinął w konkretne działania jakże współczesny mu Karol Libelt.

     Wycieczkę zakończyliśmy  na zabytkowym cmentarzu w Kcyni wspólną chwilą zadumy nad zbiorową mogiłą kosynierów poległych w czasie walk z pruską landwerą w 1848 r. W ten sposób podsumowaliśmy przebieg naszych wycieczek. Sądzę, że udało nam się zrealizować  jeden z podstawowych celów pracy dydaktycznej i wychowawczej każdego nauczyciela historii, szczególnie jej  aspekt emocjonalny. Kreowaliśmy tak przeżycia uczniów, związane z tematyką wycieczki, aby  pomagały one w lepszym przyswojeniu wiadomości, wpływały na rozwijanie uczuć bliskości z przeszłością oraz uczuć patriotycznych.

Autor: Redakcja