Sukces ucznia w konkursie plastycznym!

Miło nam poinformować, że Rafał – uczeń II kl. BSI st. w ZP w Kcyni – zajął III miejsce w VII Ogólnopolskim Wielkanocnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez MOAS w Koszalinie. Celem inicjatywy było m.in. przybliżenie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej uczniów.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: „Najładniejsza Kartka Wielkanocna” oraz „Ozdoba Wielkanocna”. Łącznie trzech wychowanków placówki postanowiło wykazać się swoim talentem i pomysłowością – jeden z nich wykonał kartkę, dwóch zaś przygotowało świąteczne stroiki. Wśród tych prac jedna zyskała szczególne uznanie w oczach Jury – nasz uczeń zdobył premiowane miejsce w kategorii „Ozdoba Wielkanocna”, wykonując przepiękny i niepowtarzalny stroik.

Jak podaje organizator – w przedsięwzięciu wzięło udział 18 placówek resocjalizacyjnych z terenu całej Polski (łącznie wpłynęło 70 prac). Ocenie podlegała nie tylko estetyka, ale także pomysłowość i kreatywność. Ogłoszenie wyników nastąpiło 22 kwietnia. Jury wyłoniło 6 zwycięzców oraz przyznało 10 wyróżnień. Rafał – gratulujemy Tobie, jak i wszystkim uczestnikom konkursu!

Poniżej zdjęcia z pracami naszych uczniów (pierwsza z nich to dzieło Rafała).

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin

Autor: Redakcja