Współpraca z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni

          W dniach 7 i 14 maja 2021 wychowankowie naszej palcówki wzięli udział w prelekcji historyczno-krajoznawczej „Moja mała ojczyzna”  oraz inscenizacji poetycko-muzycznej. Wieczór poetycki był poświęcony twórczości C. K. Norwida, K. K. Baczyńskiego, T. Różewicza oraz S. Lema. Zorganizowany został przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni  przez wychowanków oraz pracowników naszego zakładu panią L. Kozłowską-Rusin i panią A. Zakrzewską. Odbiorcami byli mieszkańcy Grocholina. 

         Wychowankowie przygotowali oprawę muzyczno-wizualną obydwóch spotkań, na którą składały się prezentacje multimedialne, podkład muzyczny, filmy, poświęcone turystyce kulturowej i kształtowaniu ducha genus locii w miejscu zamieszkania widzów oraz twórczości wyżej wymienionych poetów i pisarzy. W czasie samych spotkań Fabian operował z wielkim wyczuciem sprzętem do projekcji. Odtwarzał przygotowany w placówce, pod kierunkiem nauczyciela historii, materiał jako podkład do wierszy czytanych przez panią L. Kozłowską-Rusin, panią A. Zakrzewską  oraz jedną z zaproszonych pań z widowni. Występ spotkał się z wielkimi brawami i słowami uznania widzów.  

         Wychowankowie, którzy przygotowywali materiał do tych spotkań wykazali się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem w realizację powierzonych im zadań. Swym postępowaniem i zachowaniem zdobyli wdzięczność mieszkańców nie tylko Grocholina, ale zasłużyli na zaproszenie pań z GCKiB w Kcyni do przeprowadzenia podobnych inscenizacji w innych miejscowościach naszej gminy.

Autor: Redakcja