O pierwszych krokach na rynku pracy – spotkanie z pracownikiem PUP

            Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Kcyni mają możliwość uczestniczyć w zróżnicowanych formach oddziaływań związanych z nabyciem przez nich umiejętności poruszania się po rynku pracy. W tym zakresie biorą udział np. w zajęciach ze szkolnym doradcą zawodowym, specjalistą ds. socjalnych, a także tematyka lekcji wychowawczych uwzględnia zagadnienia w tym zakresie.

            Z inicjatywy pracowników prowadzących ww. zajęcia, tj. szkolnego doradcy zawodowego, specjalisty ds. socjalnych, a także wychowawczyni klas szkoły branżowej, wychowankowie uczestniczyli w przedsięwzięciu, będącym ciekawym doświadczeniem i źródłem nowych informacji, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Dnia 7.06.2021 r. wzięli udział w zorganizowanym w placówce spotkaniu z pracownikiem PUP w Nakle n. Not. Filia w Szubinie – Panią będącą doradcą zawodowym i doradcą klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej ww. instytucji.

            Prelegentka podzieliła się swoją wiedzą na temat dobrego startu na rynku pracy. W przystępny i ciekawy sposób przybliżyła zebranym także szeroki zakres działań PUP. Zapoznała wychowanków z formami pomocy, jakich udziela urząd pracy osobom bezrobotnym (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże, wspomaganie osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą). Mówiła o umiejętności poszukiwania zatrudnienia, instrumentach rynku pracy adresowanych dla osób bezrobotnych, formach wsparcia dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych. Nie zabrakło również ciekawostek statystycznych – danych na temat zawodów deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych. Prelegentka wymieniła także tzw. zawody przyszłości.

            Nasz gość nie pozostawił żadnego pytania zadanego przez uczniów bez odpowiedzi, wyjaśnił wszelkie zgłaszane przez nich kwestie i wątpliwości.

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin

Autor: Redakcja