Smutna informacja. Odszedł wieloletni Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zdzisława Lorka – wieloletniego Dyrektora Zakładu Poprawczego w Kcyni (1968-1990). Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia składa Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni wraz z pracownikami.

Autor: Redakcja