Rowerowa wycieczka do Paryża, Biskupina i Wenecji

         19 września wychowankowie naszego zakładu wzięli udział w rowerowej wycieczce do Biskupina. Jednym z jej celów było zapoznanie wychowanków z ciekawymi zabytkami kultury materialnej regionu Pałuk (pałac w Cerekwicy, pozostałości kopalni soli w Wapnie). Przede wszystkim zwiedziliśmy ekspozycję Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Tutaj zostały przybliżone wychowankom metody badań archeologicznych, sposoby rekonstrukcji  wydarzeń historycznych na podstawie źródeł archeologicznych, krytyka i interpretacja materialnych pozostałości kultury łużyckiej na ziemiach polskich. Została również wyjaśniona rola rezerwatów archeologicznych w popularyzacji wiedzy o przeszłości. W Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji wychowankowie zapoznali się z ciekawymi eksponatami, dotyczącymi sieci kolei wąskotorowych na Pałukach i Krajnie.

          Z naszego zakładu wyjechaliśmy o godzinie 8.00. Pan Jacek omówił zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie wycieczki oraz przypomniał przepisy Prawa Drogowego, których powinni przestrzegać wychowankowie w czasie wycieczki. Pogoda wyraźnie nie była nam łaskawa. Niska temperatura i zacinający w twarze deszcz wystawiały na próbę naszą determinację.  Droga prowadziła przez Miastowice, Dziewierzewo, Rusiec, Wapno (gdzie wychowankowie mogli obejrzeć pozostałości kopalin soli) do Srebrnej Góry. Dalej skierowaliśmy się do wsi o nazwie Paryż i przez Słębowo oraz Cerekwicę (obejrzeliśmy klasycystyczny pałac), przejeżdżając przez Bożejewice, dojechaliśmy do Biskupina, który przywitał nas senną atmosferą… Odpoczywał właśnie po corocznym festynie archeologicznym, który odbywał się w dniach od 14 do 18 września. Pracownicy muzeum usuwali różnego rodzaju ławy, stoły i szałasy, na których eksponowano elementy życia w minionych epokach… My w tym czasie mogliśmy swobodnie zwiedzać ekspozycję muzealną. Spacer po pieczołowicie zrekonstruowanym grodzisku wywarł wielkie wrażenie na wychowankach. Z zainteresowaniem obejrzeli sposoby budowy olbrzymich chat oraz murów obronnych tego grodziska. Wychowankowie dowiedzieli się, że rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest jednym z największych w Europie. Obejmuje obszar z licznymi śladami osadnictwa od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Dzięki wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski jest Pomnikiem Historii. Dziś, na podstawie wyników badań archeologicznych, w miejscach dawnego osadnictwa znajdują się rekonstrukcje obiektów i osad. W celu ugruntowania wiedzy o poznawanych faktach, związanych z życiem codziennym mieszkańców Biskupina i o metodach interpretacji źródeł archeologicznych, zwiedziliśmy ekspozycję muzealną zebraną w specjalnym pawilonie muzealnym.  Po czym kontynuowaliśmy naszą wycieczkę rowerową w kierunku wsi o nazwie Wenecja. Tutaj wychowankowie zwiedzili ekspozycję Muzeum Kolejki Wąskotorowej, zapoznali się z ciekawą kolekcją parowozów, ciągnących ongiś wagoniki po pałuckich i krajeńskich polach. Wychowawca przedstawił im rolę kolejki w rozwoju gospodarczym naszego regionu.

         Nasz upór i determinacja w kontynuowaniu wycieczki zostały wynagrodzone zmianą pogody, słońce coraz śmielej wyglądało za chmur i swymi ciepłymi promieniami zachęcało do dalszej rowerowej wędrówki. Zmoczona deszczem odzież szybko wysychała na rozgrzanych ciałach. W Żninie zatrzymaliśmy się na odpoczynek i ciepły posiłek, a następnie przez Chomentowo dojechaliśmy do znanego nam z kajakowych szkoleń Wąsosza, stąd już było blisko przez Królikowo do Kcyni.

         W czasie tej  wycieczki wychowankowie przejechali 80 kilometrów. Mieli okazję zapoznać się z bardzo ciekawymi zabytkami naszego regionu. Wykazali się uporem oraz chartem ducha i mimo złych warunków atmosferycznych  zrealizowali postawiony przed nimi plan.  

Autor: Redakcja