Sprawozdanie z przebiegu kampanii antynikotynowej „Zgubne skutki nikotynizmu”

Kampanię antynikotynową realizowano w internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni we wrześniu  2022 roku.

W akcji udział wzięli wszyscy wychowankowie przebywający w placówce.

Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi wychowankom borykającym się z problemem uzależnienia od dymu tytoniowego  na indywidualne i społeczne skutki palenia, jak również na korzyści płynące z zerwania z nałogiem.

W ramach kampanii antynikotynowej zaplanowano szereg zajęć w internacie podejmujących tematykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem i w nawiązaniu do problematyki uzależnienia od nikotyny. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach grupowych oraz edukacyjnych, mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursach o tematyce antynikotynowej.

W internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni przeprowadzono zajęcia grupowe oraz edukacyjne:

  • Jak rzucić palenie? Negatywne skutki palenia.
  • Ile pieniędzy tracę, paląc papierosy.

Podczas zajęć grupowych wychowankowie wykonali gazetkę tematyczną dotyczącą nikotynizmu, która wyeksponowana została w świetlicy grupy V.

W ramach kampanii antynikotynowej przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat antynikotynowy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody. Prace plastyczne nieletnich umieszczono do wglądu w galerii Zakładu Poprawczego w Kcyni.

W ramach kampanii antynikotynowej pracownicy mobilizowali wychowanków do ograniczenia i zerwania z nałogiem palenia papierosów.  Trwałym efektem tej próby był pozytywny wpływ na atmosferę panującą w grupie wychowawczej, jak również wyraźne zmotywowanie do wysiłku własnego wychowanków w celu poprawy ich stanu zdrowia.

Wychowawca prowadzący: Z. Kowalewski

Autor: Redakcja