Zaczarowana Huculszczyzna

Od roku za naszą wschodnią granicą w Ukrainie toczy się tragiczna dla naszych przyjaciół wojna. Mija rok, kiedy wszyscy Polacy zjednoczyli się we wspaniałym odruchu solidarności z narodem ukraińskim w akcji udzielania humanitarnej pomocy ofiarom wojennych działań. Nasi wychowankowie wspólnie z pracownikami, także włączyli się w różnorakie formy pomagania Ukraińcom.

W mijającym czasie zorganizowaliśmy cykl prezentacji filmów poświęconych pięknie górskiego regionu Ukrainy – Huculszczyźnie.  Materiał filmowy został zrealizowany w czasie wypraw turystycznych członków Koła Turystów Górskich im. Klimka Bachledy w Kcyni w Karpaty Wschodnie we współpracy ze studentami i pracownikami Wydziału Geograficznego  Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz studentami i pracownikami Instytutu Geografii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Filmy poświęcone Czarnohorze i Gorganom zmontował, a później prezentował z wielka wprawą Norbert, wychowanek naszej placówki. O Huculszczyźnie opowiadał wychowawca naszego zakładu, nauczyciel historii i pasjonat turystyki górskiej, kierownik tych górskich wyjazdów. Natomiast wiersze poświęcone Czarnohorze i Gorganom wspaniałej poetki ukraińskiej Łesi Ukrainki z wyczuciem nastroju poematów końca XIX wieku, z charakterystycznym niskim tonem, o lekko chrapliwym tembrze  głosu, ubrana w ukraińską soroczkę, czytała niezrównana Pani Ania.  Spotkania odbyły się:

1) 22.02.2023 w Gminnym dla Klubu Seniora w Kcyni w Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni,

2) 02.03.2023 dwukrotnie dla uczniów kierunku turystycznego w Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,

3) 09.03.2023  także dwukrotnie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni.

Spotkania te miały przybliżyć szerokiej rzeszy młodzieży piękno Karpat Ukraińskich, zwyczaje i życie codzienne ciekawej grupy etnicznej, jakimi są Huculi. Prowadzący wielokrotnie podkreślał olbrzymią życzliwość, otwartość i poczucie humoru, z jaką spotykali się polscy turyści – czy to ze strony samych  mieszkańców tego regionu Karpat – Hucułów, czy też ukraińskich studentów, czy pracowników lwowskiego uniwersytetu. Młodzi ludzie z wielkim zainteresowaniem słuchali o zwyczajach związanych z gospodarką pasterską na połoninach, o obrzędowości grekokatolickiego kościoła, wierzeniach i przesądach górali karpackich.  

Iskierka przyjaźni, którą przekazaliśmy sobie nad watrą ze studentami ukraińskimi w czasie wędrówki po Hryniawach i Czywczynach nadal płonie żywym ogniem w sercach naszych…

Autor: Redakcja